Projekt je
spolufinancován
z prostředků ESF
a rozpočtu ČR

  1. Tvorba metodických a výukových materiálů pro realizaci vzdělávacích programů pro vzdělávání školitelského týmu, vzdělávání pedagogů a zaměstnanců CMG a pedagogů škol Olomouckého kraje
  2. Vzdělávání školitelů, zajištění akreditace pilotního vzdělávacího programu pro pedagogy a pracovníky škol a školských zařízení v oblasti osobnostního rozvoje
  3. Realizace pilotního vzdělávacího programu pro pracovníky CMG formou dvoudenních pobytových seminářů
  4. Realizace vzdělávacího programu rozvoje klíčových kompetencí pro pedagogy škol Olomouckého kraje formou dvou pobytových seminářů a třech docházkových seminářů, absolventi získají certifikát, bude provedena evaluace a její výsledky budou sloužit k úpravě vzdělávacího programu pedagogů tak, aby jejich vzdělávání bylo co nejúčinnější a nejefektivnější
  5. Pedagogická konference na téma Vzdělávání pro 21. století s cílem vyměnit si nejnovější poznatky a zkušenosti v oblasti rozvoje klíčových kompetencí žáků a osobnostního rozvoje pedagogů

Popis projektu

Akademie rozvoje klíčových kompetencí pedagogů je celistvý rozvojový program, jehož primárním cílem je poskytnout pedagogům a zaměstnancům školy trénink v oblasti osobnostního růstu, současně se zážitkovým výcvikem moderních pedagogických metod. V jeho průběhu se uskuteční vzdělávací semináře s uplatněním komentované zážitkové pedagogiky zaměřené rovněž na pedagogy jiných škol a na školitelský tým, který na Cyrilometodějském gymnáziu vznikne, a jehož cílem bude získané strategie a závěry předávat dalším školám Olomouckého kraje.

Klíčové aktivity

 
  © 2009–2024 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
TOPlist