Projekt je
spolufinancován
z prostředků ESF
a rozpočtu ČR
Funkce v projektu:
vedoucí projektu
lektor vzdělávání pedagogů
E-mail:
Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Vzdělání:
PF Hradec Králové (1977 - 1982), aprobace M, F pro 5. - 12. ročník
Praxe:
 • CMG v Prostějově - ředitel (1992 - dodnes)
 • ZŠ Plumlov - učitel, výchovný poradce (1983 - 1992)
Lektorská praxe:
 • Doopravdy – kurzy klíčových kompetencí formou komentované zážitkové pedagogiky
 • Strategie osobnostního rozvoje – nový vzdělávací předmět na 2. stupni ZŠ a SŠ
Přednášková činnost:
 • Etické fórum:
  Etická výchova na CMG v Prostějově
 • Semináře pro ředitele škol ČR:
  Evaluace
  Kurz sociálních kompetencí
 • Seminář pro ČŠI:
  Smysl a poslání církevních škol
Zájmy:
matematika, fyzika, pedagogika, psychologie, teologie, filozofie, cyklistika, lyžování
Funkce v projektu:
koordinátor projektu
lektor vzdělávání pedagogů
E-mail:
Mgr. Barbora Gambová
Vzdělání:
PřF UP Olomouc (Bi - Z - Ge)
Další vzdělávání:
 • 2006 Kabinet – Člověk a příroda (zážitková pedagogika a klíčové kompetence u pedagogů)
 • 2006 Práce s dospívající mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy
 • 2007 Sociálně psychologický výcvik
 • 2007 Preventivní práce se třídou
 • 2007 Tvorba a realizace nového vzdělávacího předmětu „Strategie osobnostního rozvoje“ a interaktivního deníku „Portfolio osobnosti žáka“
 • 2008 Rizikové chování dospívajících a jeho prevence
Praxe:
 • CMG v Prostějově - koordinátor projektů (2008 - dodnes)
 • Centrum pro mládež (Arcibiskupství Olomouc)
 • Stojanovo gymnázium, Velehrad
Lektorská praxe:
 • Vyučující Strategie osobnostního rozvoje – nového vzdělávacího předmětu na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Lektor kurzů Doopravdy – kurzy klíčových kompetencí formou komentované zážitkové pedagogiky
Zájmy:
hory, fotografování, cestování
Funkce v projektu:
lektor vzdělávání pedagogů
E-mail:
Mgr. Pavel Polcr
Vzdělání:
 • PdF UP Olomouc (1992 - 1996, učitelství Čj - Ov)
 • MU Brno (2004, učitelství ZSV)
 • Kurz etické výchovy (1998 - 2000)
 • Kurz pro metodiky prevence I., II. (1996, 1998)
Praxe:
 • CMG v Prostějově - učitel, metodik prevence soc. patologických jevů (1998 - dodnes)
 • SSŠPM Prostějov - učitel (1996 - 1998)
Lektorská praxe:
 • Lektor kurzů Doopravdy – kurzy klíčových kompetencí formou komentované zážitkové pedagogiky
 • Lektor projektu Štěstí začíná uvnitř
 • Učitel Strategie osobnostního rozvoje – nového vzdělávacího předmětu na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Lektor a vedoucí Kurzu sociálních kompetencí na CMG
Přednášková a publikační činnost:
 • Etické fórum: Etická výchova na CMG v Prostějově
 • Jak na prevenci – seminář PPP v Prostějově
 • Spoluautor učebnice SOR
Zájmy:
sport (především kolektivní), hudba, psychologie, moderní technologie, motorismus
Funkce v projektu:
lektor vzdělávání pedagogů
E-mail:
Mojmír Voráč
Vzdělání:
 • výcvik pro práci s mládeží v oblasti předcházení patologických sociálních jevů (1998)
 • studium mezinárodního certifikátu pro tréninkovou praxi IPD, ČVUT-MÚVS Praha a IPD Londýn (2000)
 • 4,5 – letý sebezkušenostní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii SUR - Společnost pro vzdělávání v psychoterapii (2002)
 • teoretické vzdělávání v psychoterapii – SUR (2004)
 • výcvik v kognitivně behiviorální léčbě obezity (2002)
 • studium andragogiky s profilací na personální management, UP Olomouc (2003)
 • studium manažersko marketingových studií MBA-VUT Brno / Univerzita Chicago (2008)
Lektorská specializace:
osobnostní rozvoj, partnerské vztahy, vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti osobnostního rozvoje, rozvoj vůdčích schopností, komunikace a emoční inteligence, sebeřízení a osobní rozvoj, psychologie obchodu, osobnostní strategické koučování a koučování týmů, změnové procesy ve firmách a organizacích, vývoj a autorství plánovacích manažerských systémů
Zkušenosti a praxe:
 • 12 let aktivní lektorské, poradenské a tréninkové praxe
 • 20 let aktivní osobní manažerské praxe
 • koučování jednotlivců i týmů, koučování v oblasti partnerských vztahů
 • supervizor projektu osobnostního růstu pro studenty CMG
 • vlastní autorská činnost – knihy a vzdělávací programy z oblasti osobnostního rozvoje, učebnice osobnostního růstu pro střední školy
Funkce v projektu:
ekonom
administrativní asistent
E-mail:
Ing. Marie Cagalová
Vzdělání:
VŠE Bratislava, Fakulta národohospodářská, obor Finance a úvěr
Praxe:
 • CMG v Prostějově - zástupce ředitele pro věci ekonomické (2000 - dodnes)
 • tři roky řízení Mateřského centra
 • pět roků praxe v bankovnictví (úvěrové oddělení)
Další zkušenosti:
ekonom projektů Doopravdy a Štěstí začíná uvnitř
Zájmy:
příroda, cyklistika, kreativní činnosti
Funkce v projektu:
asistent ekonoma
E-mail:
Marie Richterová
Vzdělání:
 • ÚSO s maturitkou (Zdravotní technika)
 • Kurz podvojného účetnictví
Praxe:
 • CMG v Prostějově - vedoucí kanceláře (2002 - dodnes)
 • FN Olomouc
Další zkušenosti:
vedení, realizace administrativy a účetnictví projektů Doopravdy a Štěstí začíná uvnitř
Zájmy:
sport, četba
Funkce v projektu:
správce webového IS
technik
E-mail:
Vzdělání:
 • SOU obchodní (Obchodník)
 • VOŠ Šumperk (Užití počítačů)
Praxe:
 • CMG v Prostějově - asistent ICT koordinátora, webmaster (2005 - dodnes)
 • Telefonní bankéř ČS (2005)
 • Stáž na CMG v Prostějově (2004 - 2005)
Další zkušenosti:
 • tvorba grafiky a různých webových stránek pro CMG
 • webmaster projektů Doopravdy a Štěstí začíná uvnitř
Zájmy:
WWW stránky, programování, četba
Osobní WWW:
 
  © 2009–2020 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
TOPlist