Projekt je
spolufinancován
z prostředků ESF
a rozpočtu ČR

Rok 2012

Seminář „Kdy je učení efektivní a učební styly“
[442 kB]
Seminář „Klíčové kompetence absolventa na trhu práce“
[907 kB]

Rok 2013

Seminář „Metody aktivního učení - Klíčové kompetence a jejich rozvíjení“
[475 kB]
Seminář „Jak vytvářet podnětné sociálně-komunikativní prostředí ve výuce a posilování komunikačních kompetencí pedagogů“
[419 kB]
Kurz „Kompetence pedagoga církevní školy“
[442 kB]

Rok 2014

Seminář „Smysluplná autoevaluace školy jako nástroj řízení změny“
[354 kB]
Seminář zaměstnanců školy o sociálních encyklikách církve
[282 kB]

Rok 2015

Cyklus seminářů „Moderní učitel“
[308 kB]

Rok 2016

Přednáška „Strategie osobnostního rozvoje“
[327 kB]
Seminář pro zaměstnance školy (ThLic.Pavel Čáp a Antonín Pražan ThD.)
[263 kB]
 
  © 2009–2020 Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově
TOPlist